Ontwikkeling

Kunstmatige Intelligentie: betrek kinderen bij hun toekomst

Kunstmatige Intelligentie betrek kinderen bij hun toekomst

© Pixabay.com

Kunstmatige Intelligentie, oftewel Artificial Intelligence (AI), is de toekomst. En kinderen kunnen hier een grote rol in spelen. Maar wat is nu precies Kunstmatige Intelligentie? Kunstmatige intelligentie zit in veel van de apparaten die we in de dagelijkse praktijk gebruiken. Soms lossen deze apparaten onze problemen op of doen ze ons suggesties waarbij ze net zo nadenken als een mens. Dit zien we bijvoorbeeld bij Siri die onze vragen beantwoordt, of Google, die ons gepersonaliseerde advertenties stuurt.

Kunstmatige Intelligentie voor en door kinderen

Voor de jeugd is er al veel ontwikkeld. Zo is er Iris, een spel waarbij leerlingen met hun klas leren over cyberpesten. Ze What’s Appen met een 13-jarig meisje dat gepest wordt, Iris. Iris geeft antwoorden op de vragen van de leerlingen, maar ze is eigenlijk een robot. Een ander voorbeeld is Spot, een uitvinding van Newdealdesign. Spot is een camera en projector waarmee een kind buiten op ontdekking gaat. Hij ziet een vogel en Spot vertelt: het is een roodborstje. Aan het eind van de dag vat Spot de dag samen in een mooi verhaaltje.

Dit zijn twee voorbeelden van educatieve AI producten ontwikkeld door volwassenen. Maar er zijn ook mooie voorbeelden online te vinden van jongeren die zelf AI producten voor een waardevolle toekomst maken. Zo ontwikkelde tiener Emma Young een app genaamd Timeless die mensen met Alzheimer, zoals haar eigen oma, helpt om gezichten te herkennen en zo in verbinding met geliefden te blijven.

Kind computer
© Pixabay.com

De jeugd wil zich inzetten voor een hoopvolle toekomst

De jeugd van tegenwoordig is zich bewust dat zij moet investeren in de toekomst. Tijdens het Junior Eurovisie Songfestival zongen jongeren uit verschillende landen over zaken als plastic vervuiling, discriminatie en de opwarming van de aarde. Tiener Greta Thunberg roept op tot klimaatstakingen en in Hong Kong en Chili protesteren jongeren tegen het corrupte politieke klimaat. Het is belangrijk om de jeugd te betrekken bij het werken aan een betere toekomst. Kunstmatige Intelligentie is daar bij uitstek een goed middel voor. Het is dan ook essentieel dat ontwikkelaars van AI luisteren naar de ideeën van jongeren en deze inzetten. Dit kan bijvoorbeeld door klankgroepen te organiseren waarin jongeren in gesprek kunnen gaan met ontwikkelaars. Of jongeren uit te nodigen op AI congressen.

Kennis opdoen en meedenken

Unicef pleitte in een recente publicatie over AI om een goed beleid neer te zetten voor de rechten van het kind betreffende Kunstmatige Intelligentie. Zo heeft elk kind het recht gehoren te worden. Maar, benadrukt Unicef, we moeten als volwassenen wel onze verantwoordelijkheid nemen om jongeren te beschermen in hun privacy. Ook zouden alle jongeren, ouders verzorgers en docenten een basiskennis van Kunstmatige Intelligentie moeten hebben.

Kennis over AI is nu nog beperkt. In Nederland is er wel een goede start gemaakt met de gratis online Nationale AI cursus. De cursus heeft een breed toegankelijk programma voor iedereen die zich goed wil voorbereiden op de toekomst. In september 2019 lanceerde Koningin Maxima de Junior Versie van deze cursus. Zo is het voor iedereen mogelijk om zich te verdiepen in Kunstmatige Intelligentie. Nu nog zorgen dat de jeugd mee kan praten over het inzetten van AI voor een goede toekomst.

Geef een reactie