Mobiliteit

Mobiliteit in de toekomst: waar gaat het naartoe?

Mobiliteit in de toekomst waar gaat het naartoe

© Pixabay.com

Sinds jaar en dag is het vervoer van A naar B een onderwerp dat de mens intens bezighoudt. Het zich economisch en efficiënt verplaatsen is onontbeerlijk voor een gestroomlijnde maatschappij. De “benenwagen”, zoals we dat als kinderen schertsend noemden, is altijd mogelijkheid nummer 1. Het reizen te voet heeft zijn charme, maar zoals bekend heeft de moderne mens altijd naar meer gestreefd. Paard en wagen, de fiets, bromfiets, automobiel, trein, bus en vliegtuig zijn zomaar wat voorbeelden van transportmiddelen die in de loop van de geschiedenis de revue hebben gepasseerd. Nu doet zich de vraag voor hoe we ons gaan verplaatsen in de toekomst.

Toekomstmuziek?
De zelfrijdende auto, de vliegende auto en andere futuristische varianten van vervoer zijn nog niet algemeen inzetbaar in de samenleving, maar het lijkt erop dat de opmars van de technologie zijn weerga niet kent. De researchindustrie draait op volle toeren met het uiteindelijke doel om de consument als eindgebruiker van telkens nog geavanceerdere voertuigen te voorzien. De factoren waarbij dan rekening moet worden gehouden zijn zoals eerder genoemd de kostenbesparing en efficiëntie, maar niet in de laatste plaats ook het reiscomfort. Naargelang de mens zich evolueert, verwacht hij ook steeds meer plezier in de dagelijkse noodzakelijke activiteiten die hij onderneemt. Het reizen is daar één van. Het spreekt vanzelf dat het openbaar vervoer bijvoorbeeld het uiteindelijke zelfde resultaat oplevert als de trip van de miljonair in zijn Lamborghini, maar het behoeft geen uitleg dat het comfort van het ene middel zich ver boven dat van het andere uitstrekt. Toch buigen zeer intelligente mensen zich telkens over dit vraagstuk. Kunnen wij als verantwoordelijke oudere generatie een infrastructuur verzorgen voor onze kinderen die het reizen tot een minimum beperkt en die de dagelijkse sleur tot een minimum indamt?

Mobiliteit in de toekomst waar gaat het naarto
© Pixabay.com

Duurzaamheid
De oplossing ligt hem natuurlijk in het concept duurzaamheid. Onze natuurlijke energiebronnen raken op. Er moet gewoon intensief gebruikt gemaakt gaan worden van de zon, de wind en het water. Dit geldt ook voor het produceren van, niet te vergeten de elektriciteit in de vorm van groene stroom. Dit artikel pretendeert geen grote nieuwigheden aan te kondigen, integendeel, alles wordt waarschijnlijk als bekend verondersteld. Het gaat er alleen om dat de boodschap van bekende ideeën doordat de consument hier overmatig aan wordt blootgesteld nogal eens “gemist” wordt. Wat is die boodschap? Die boodschap begint ten eerste bij de particulier zelf. Elk mens voor zich moet ernstig en bewust nagaan hoe hij of zij een substantiële bijdrage kan leveren aan de toekomst wat betreft het vervoersprobleem. Als we in de toekomst geen individuele verantwoordelijkheid voor ons gedrag nemen en de gemakzucht laten domineren, dan kunnen we als collectief het ook wel vergeten. Alle mooie oplossingen van transport op een rijtje, het begint bij de mensen thuis, in hun eigen omgeving. Wanneer die verantwoordelijkheid voldoende gekweekt is, dan kunnen we praten over onze gezamenlijke inzet met als doel om fantastische manieren te ontwikkelen in onze vervoerscultuur.

Mobiliteit als doel of middel
Het is hiervoor al even kort aangestipt, maar het verdient meer aandacht. Soms is de reis namelijk geen middel maar een doel op zich. Mobiliteit als vrijheidsteken, dat is namelijk onze toekomst. Het zich loskoppelen van vastigheid en het omarmen van de mobile waarheid, daar moeten we naartoe, dat is onze doelstelling.

Geef een reactie