Budget

Wat moet je weten over een familiale verzekering?

Wat moet je weten over een familiale verzekering

© Pixabay.com

Een verzekering voor het hele gezin, in de volksmond ook wel de familiale genoemd, is in België niet verplicht. Nochtans is het iedereen aan te raden om deze gezinsverzekering, in huis te halen. In deze blog “Wat moet je weten over een familiale verzekering in België?” de verschillende voordelen en wat is het precies. Een kleine gids met raadgevingen.

Burgerlijke aansprakelijkheid als rode draad

De Burgerlijke Aansprakelijkheid (kortweg BA genoemd) loopt als een rode draad door de familiale polis. Wie bij een assurantiebedrijf zo een overeenkomst afsluit, schermt zich automatisch financieel af tegen ongelukken die voorkomen in het dagdagelijkse leven. Het is bijna een must dat elk gezin met kinderen of huisdieren deze polis moet afsluiten. Maar ook voor alleenstaanden is het een niet te verwaarlozen polis. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Per slot van rekening kan niemand in een glazen bol kijken. Het grote voordeel is ook dat de polis niet duur is. Voor plus minus honderd euro per jaar voor een normaal gezin, kan je worden verzekerd. Dit bedrag kan je heel wat financieel leed besparen.

Wat betekent BA nu eigenlijk concreet?

Een ongeval loert om elke hoek en is onvoorspelbaar. Het is niet enkel dat jezelf in de fout gaat, maar ook de schade die door derden wordt berokkend. De babysit die een kostbaar kunstwerk op de grond laat vallen, je minderjarig kind die een voetganger aanrijdt met de elektrische fiets of je zoon die tijdens het voetballen op straat de venster van de buurman aan diggelen trapt… Toch worden niet alle voorvallen uit het dagelijkse leven gedekt zoals een ongeval waarbij iemand gedronken heeft of na een vechtpartij. Het is belangrijk dat je de komma’s en punten van de familiale polis goed leest wat wordt verzekerd en wat niet. Bij het onderschrijven van het verzekeringscontract, kan je best zoveel mogelijk onvoorziene voorvallen uitsluiten zodat je op financieel vlak op beide oren kunt slapen. Door de band genomen wordt een minimale schadevergoeding per ongeluk uitgekeerd die wettelijk is vastgelegd, maar het merendeel van alle verzekeraars die familiale polissen aanbieden gaan daar ver boven.

Familie
© Pixabay.com

Rechtsbijstand en beperkte dekking

Als je zelf slachtoffer bent van opgelopen schade waarvoor de dader burgerlijk aansprakelijk wordt geacht, kan je ook een bijkomende dekking van rechtsbijstand afsluiten. Hierdoor moet je niet opdraaien voor de kosten van een mogelijk proces. De meesten haken af omdat ze er tegen opzien om de gerechtskosten te dragen. Met die rechtsbijstand hoef je je daar geen zorgen over te maken. Die rechtsbijstand biedt ook het voordeel dat je zelf burgerlijk aansprakelijk bent. Uiteraard mag je niet bij het minste kleinste probleem naar een advocaat rennen en achteraf de erelonen van een pleitverdediger gaat verhalen bij de verzekeringsmaatschappij. Het is logisch dat je eerst de verzekeringmaatschappij om advies op juridisch vlak vraagt. In veel gevallen wordt alles in der minne geregeld in plaats van voor de rechtbank. Als de verzekeraar een rechtszaak niet nodig vindt, mag je altijd een advocaat naar eigen keuze vragen. Wanneer die verzekeraar de advocaat gelijk geeft, ontvang je de kosten van de consultaties terug. Wanneer de raadsman het standpunt van jou bijtreedt, dan wordt het ereloon volledig gedragen door de verzekeraar en heb je de mogelijkheid om een proces op te starten op de kosten van de verzekeringsmaatschappij. Hou er altijd rekening mee dat de tussenkomst van de rechtsbijstandverzekering maximaal hoog ligt.

Geef een reactie