Actua

Zijn er voldoende alternatieven voor fossiele brandstoffen?

Zijn er voldoende alternatieven voor fossiele brandstoffen

© Pixabay.com

Er wordt steeds meer gesproken over alternatieven voor fossiele brandstoffen, maar zijn die alternatieven er voldoende? De zorg over fossiele brandstoffen is terecht. De energiebronnen die wij gebruiken, komen voor het grootste gedeelte uit fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen kunnen maar eenmalig gebruikt worden en raken dus op een gegeven moment op. Ze zijn dus niet duurzaam. Het is dus geen wonder dat er wereldwijd gezocht wordt naar alternatieven voor deze grijze energiebronnen.

Wat zijn fossiele brandstoffen?

Miljoenen jaren geleden zijn deze brandstoffen ontstaan uit versteende resten van planten en dieren, vandaar de naam fossiele brandstoffen. De belangrijkste zijn aardgas, steenkool en aardolie. De verbranding zorgt voor energie, maar ook voor CO2. CO2 levert weer een bijdrage aan de opwarming van de aarde. Naast de eindigheid van deze brandstoffen, is een tweede reden voor de zoektocht naar alternatieven dus, dat fossiele brandstoffen zorgen voor klimaatverandering.

Kernenergie als alternatief

Kernenergie wordt opgewekt door kernreacties. De meningen over kernenergie zijn verdeeld. Kernenergie is enorm geconcentreerd. Je hebt daardoor veel minder grondstoffen en materialen nodig dan bij andere energiebronnen. Daarom zijn er wetenschappers die zeggen dat kernenergie nauwelijks schade brengt aan de natuur. Veel mensen moeten bij kernenergie ook meteen denken aan kernwapens. Ook de kernramp van Tsjernobyl in 1986 staat bij veel mensen in het geheugen gegrift. Vanwege de hoge radioactiviteit wonen er nog steeds geen mensen in de omgeving. Aangezien kernenergie efficiënter is, verwachten voorstanders dat dit een realistischer alternatief is dan groene energiebronnen.

Groene energiebronnen

Groene stroom wordt opgewekt uit groene energiebronnen. Het gaat om waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa. Deze energiebronnen dragen minder bij aan klimaatverandering dan fossiele brandstoffen.

Stuwdam
© Pixabay.com

Waterkracht

Waterkracht wordt opgewekt uit stromend water. Er ontstaan bij de elektriciteitsproductie geen schadelijke stoffen en water is onuitputtelijk. Waterkracht heeft niet alleen maar voordelen. De bouw van grote stuwdammen kan het ecosysteem aantasten. Om te voorkomen dat veel vissen die stroomafwaarts zwemmen, sterven door vermaling in turbinebladen moeten voorzieningen getroffen worden.

Windenergie

Windenergie wordt opgewekt door windturbines. Vroeger werd windenergie natuurlijk al gebruikt bij het malen van graan. Het wordt gezien als één van de schoonste energiebronnen. Wel zijn er veel tegenstanders van windmolenparken, omdat men dit horizonvervuiling vindt. Ook waait het niet altijd en dat is natuurlijk essentieel om windenergie op te wekken.

Zonne-energie

De zon is de bekendste duurzame energiebron. Zonnepanelen zetten licht om in zonnestroom. Door gebruik te maken van een zonneboiler kan het ook worden gebruikt om water op te warmen.

Biomassa

Bio-energie wordt opgewekt door het verbranden, vergisten of vergassen van biomassa. Het gas dat vrijkomt, wordt ingezet voor de productie van groene stroom. Biomassa bestaat uit plantaardig en dierlijk materiaal. De verwerking van biomassa is niet altijd even duurzaam, dit ligt aan de techniek waarmee biomassa wordt omgezet.

Nu zijn er nog niet genoeg alternatieven voor fossiele brandstoffen die voldoende energie leveren. Tot die tijd zoeken energiebedrijven naar nieuwe technieken om fossiele brandstoffen aan te boren en naar nieuwe plekken om energie te winnen.

  1. Wannes E.

    Kernfusie zou de oplossing zijn, maar daar spreekt niemand over. Na de fossiele lobby, nu de groene lobby?

  2. Maja Haaning

    Ook al is de wil om een forse CO-reductie te realiseren groot, de auto- en mobiliteitsbranche worstelt met de uitvoering van de ambitieuze klimaatplannen. De tijd voor het introduceren van nieuwe oplossingen dringt, maar er zijn nog nauwelijks geschikte alternatieven voor fossiele brandstoffen.

Geef een reactie