Ontwikkeling

Genderneutrale opvoeding: wat, hoe en waarom?

Genderneutrale opvoeding wat, hoe en waarom

© Pixabay.com

Genderneutraliteit lijkt wel het stopwoord van de 21ste eeuw. Steeds vaker hebben wetenschappers het over genderneutraliteit en het belang van deze denkwijze voor ons als moderne mensen. Ook een genderneutrale opvoeding komt vaak aan bod, maar wat is dit precies en waarom zou het een voordeel zijn voor ouder en kind?

Wat is genderneutraliteit?

Allereerst is het belangrijk om het verschil te weten tussen gender en sekse, deze twee dingen worden namelijk door veel mensen door elkaar gehaald. Sekse is een biologisch gegeven, het hangt samen met je chromosomen en bepaalt je geslachtsdelen. Mensen hebben dus twee sekse, man of vrouw, met intersekse als zeldzame afwijking. Gender daarentegen wordt gezien als een sociaal construct en een vorm van zelfexpressie. Het zijn de stereotiepe normen en waarden die maatschappelijk of cultureel aan een bepaalde sekse worden gegeven, zoals dat meisjes van roze moeten houden en jongens van blauw. Gender wordt dus door iedereen anders ervaren en steeds vaker zijn er mensen die niet het gevoel hebben dat hun gender en sekse overeenkomen. Genderneutraliteit is dus de filosofie dat mannen en vrouwen op dezelfde manier moeten behandeld worden.

De geschiedenis van de genderidentiteit

Zoals wij al hebben ondervonden, hangt gender vast aan cultuur. Hoewel het dus voor sommige lijkt alsof al dit gedoe over gender een trend van de hedendaagse jeugd is, blijkt dat niet-westerse culturen al lang progressief met gender bezig zijn. Inheemse Amerikaanse stammen kennen al eeuwenlang het concept van “two-spirit” als iemand die zich met beide genders identificeert en ook in India gebruikt men al jaren het woord Hijira. Door het internet worden deze ideeën ook bij ons steeds populairder en beroemdheden zoals Sam Smith durven steeds vaker openlijk praten over genderidentiteit. Er wordt lang niet meer van uitgegaan dat alleen vrouwen van make-up en koken kunnen houden, terwijl mannen vooral voetbal kijken en bier drinken. In Scandinavische landen zijn er scholen die een volledig genderneutraal beleid als pluspunt beschouwen.

Genderneutrale opvoeding
© Pixabay.com

Hoe voed ik een kind genderneutraal op?

Eigenlijk is het heel simpel. Een genderneutrale opvoeding betekent dat je het geslacht van je kind niet de beslissende factoor laat zijn in hun dagelijkse leven. Probeer je kind door zo weinig mogelijk stereotype in te perken en laat ze in plaats daarvan gewoon zichzelf zijn. Als je zoon graag Mega Mindy kijkt of zijn nagels lakt, laat je dit toe. En als je dochter liever met raceauto’s speelt of ravot in de modder is dit ook oké. Je zou een jongen of meisje dus identiek moeten behandelen als het op opvoeding aankomt en hun ook leren dat ze evenwaardig zijn. Leer je kind dat iedereen verschillend is en er geen juiste of foute manier is om een jongen of meisje te zijn.

Wat zijn de voordelen van een genderneutrale opvoeding?

Het belangrijkste voordeel is dat je kind zich niet beperkt zal voelen door hun geslacht. Je vermijd de denkwijze dat bepaalde beroepen of hobby’s “alleen voor jongens” of “alleen voor meisjes” zijn. Psychologisch gezien blijkt dat een opvoeding waar kinderen zichzelf kunnen zijn hun zelfverzekerder maakt later in het leven, zodat ze authentiek zichzelf kunnen uitdrukken. Je perk stereotiep en seksistisch denken in. Sommig onderzoek stelt zelfs dat genderneutraal opgevoede kinderen gezonder zijn en een betere job bemachtigen later in het leven.

Geef een reactie