Leven

Van een slechte naar een goede gewoonte

Van een slechte naar een goede gewoonte

© Pixabay.com

Bijt je op je nagels? Pulk je in je neus? Als deze of andere soortgelijke gewoonten je bekend voorkomen, dan zou ik je van harte uitnodigen om verder te lezen. Er is namelijk goed nieuws. Zogenaamde “slechte” gewoonten (bij gebrek aan een beter woord) kunnen namelijk omgezet in positief en gewenst gedrag.

De bron
Voordat we het tipje van de sluier gaan oplichten wat betreft het aanleren van nieuwe gedragspatronen, is het eerst zeer nodig dat we proberen uit te zoeken waar al ons gedrag vandaan komt. Is het namelijk aangeboren of aangeleerd? Misschien een combinatie van beide? Als we de bron van ons handelen namelijk niet weten, dan kunnen we veel lastiger het gewenste resultaat bereiken. We kunnen dan namelijk zoveel nieuwe dingen doen als we willen, maar het gevaar is dan zeer groot dat we weer terugvallen in ons oude gedrag. En dat willen we uiteraard voorkomen.
We moeten ons ten eerste nauwkeurig bewust zijn van het feit dat het hebben van gewoonten eigenlijk een grote zegen is. Stel je voor dat we telkens weer opnieuw moesten leren hoe we moesten typen, lezen of autorijden. Dat zou een ramp zijn. We kunnen dankzij onze gewoonten periodiek terugkerende werkzaamheden goed en gemakkelijk uitvoeren zonder er bewust stil bij te staan. Dat is natuurlijk prachtig.
We kunnen vrij met zekerheid stellen dat we in onze jeugd kopieergedrag vertoonden waardoor we in eerste instantie gebruiken en gewoonten van diegene die ons het meest nabij waren hebben overgenomen. Dit kunnen ouders, verzorgers maar ook vrienden zijn. Het kan voortkomen uit een innige wens om “erbij” te horen, maar ook vanuit een gevoel dat gedrag van een gezaghebbend persoon toonaangevend en dus “kopieerwaardig” is, ook al valt soms te betwisten of de maatstaf hiervoor wel juist uitgekozen is.
Gemakzucht kan ook een heel goede partner zijn als het gaat om het adopteren van allerlei gewoonten. Zintuigelijk wordt een lastig ervaren sensatie waargenomen, zoals – ik zeg maar wat – een snottebel in de neus, en vrij impulsief wordt dan de kortste weg gekozen om dit euvel uit de weg te ruimen, tot ongenoegen van menig omstander.

Van een slechte naar een goede gewoont
© Pixabay.com

De sleutel tot de oplossing
Het woord impulsief in de vorige paragraaf is nogal belangrijk in het aanvliegen van onze issue. Eigenlijk moeten we dit uit ons lexicon schrappen. Het omgekeerde van impulsief is bewust. Wanneer ten eerste bewustzijn kweken van ons handelen, dan zijn we al een heel eind. Het advies wat hierbij het meest aanspreekt, is de mogelijkheid om onszelf als het ware als een derde partij te observeren. Probeer jezelf te aanschouwen zoals iemand anders dat zou doen. Laat geen enkele handeling “vanzelf” plaatsvinden. Wees “mindful” bij elke slag van de secondewijzer. Wat valt je op? Welke emoties gaan er door je heen? Welke driften voel je opkomen die je nu weet te beheersen? Sommige driften zijn echter zo diep ingeprent, dat je ze niet 123 zal weten te stoppen, maar je zou er wel voor kunnen zorgen dat je het doet op een andere, minder zichtbare, locatie.

Journaal
Het valt aan te bevelen dat je je ervaring die je gadeslaat ook in een dagjournaal bijhoudt. Hoe vaak per dag word je tot een bepaalde gewoonte “verleid”? Hoe vaak weet je een andere wending te geven aan je eigen natuur? Vergeet niet, jij bent de baas!

Geef een reactie