Mobiliteit

Wat is het verschil tussen een elektrische fiets en een speed pedelec?

Wat is het verschil tussen een elektrische fiets en een speed pedelec

© Pixabay.com

Elektrische fietsen zijn de laatste jaren stevig in opmars geraakt. Vorig jaar was maar liefst de helft van alle totaal verkochte fietsen uitgerust met een elektrische aandrijving. Vooral voor het woon-werkverkeer is een elektrische fiets een ideaal vervoersmiddel. Welke ondersteuning bieden de verschillende fietsen? En mag u met deze fietsen op het fietspad, of moet u daarmee de rijbaan op?

Verschil in snelheid
Fietsen met trapondersteuning zijn elektrische fietsen. Echter, er zijn fietsen die tot 25 km per uur ondersteuning bieden en daarnaast zijn er fietsen die tot 45 km per uur trapassistentie bieden. Deze laatst genoemde fietsen zijn speed pedelecs.

Verschil in verplichtingen
Een elektrische fiets met ondersteuning tot 25 km per uur staat gelijk aan de klassieke fiets. Een helm dragen, een rijbewijs hebben, of een kentekenplaat monteren is in dit geval niet nodig.

Voor speed pedelecs gelden diverse verplichtingen, omdat deze worden gelijkgesteld aan bromfietsen. Net als bij een auto moet een speed pedelec ingeschreven worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Wanneer u dit doet, ontvangt u een kentekenplaatje, deze dient u op de fiets te monteren. Het is verplicht om een helm te dragen. U moet 16 jaar of ouder zijn en een rijbewijs hebben, voor bromfiets of auto. Een COC, certificaat van overeenstemming met de Europese technische voorschriften, is eveneens verplicht. Deze moet u niet op zak houden, zoals u kenteken-, verzekerings- en rijbewijs wel altijd bij u moet hebben. Een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen is alleen verplicht bij speed pedelecs met een autonome motor.

Kinderen vervoeren
Op een gewone elektrische fiets mogen ook kinderen onder de 3 jaar vervoerd worden. Op een speed pedelec mogen alleen kinderen vanaf 3 jaar vervoerd worden, met een verplicht kinderbeveiligingssysteem. Verder is het verboden om personen te vervoeren in een aanhangwagen, op speed pedelecs.

Speed pedelec
© Pixabay.com

Waar mag u rijden?
U rijdt met een elektrische fiets op de fietspaden. Met een speed pedelec mag u op wegen met een maximale snelheid van 50 km per uur zowel op de baan, als op het fietspad. Op wegen boven deze snelheid moet u op het fietspad rijden. Gemengde fiets- en voetpaden met een blauw bord zijn echter altijd verboden, voor fietsers met een speed pedelec.

In Vlaamse gemeentes mogen wegbeheerders zelf bepalen waar fietsers met een speed pedelec mogen rijden. Let goed op de borden met een pictogram (met de letter P). Vaak is bijvoorbeeld bij éénrichtingsverkeer via een onderbord aangegeven dat speed pedelecs worden toegelaten. Per gemeente kunnen de gehanteerde regels anders zijn.

Veiligheid
Autobestuurders en overige fietsers kunnen onveiligheid ervaren bij speed pedelecs in het verkeer. Fietsers die traag rijden kunnen behoorlijk opschrikken van deze snelle fietsers. Automobilisten kunnen zich ergeren aan speed pedelecers die voor hen rijden op de weg. Soms is het lastig te bepalen welke plek het veiligste is voor deze fietsers. Het verkeersreglement waarin de speed pedelec als bromfiets wordt gezien, is door Europese wetgeving bepaald. In België is een nieuwe categorie benoemd voor speed pedelecs: de bromfietsklasse P. Zodat regels vaak duidelijker zijn en dit de veiligheid vergroot.

De Fietsersbond in België pleit tenslotte voor algemene regels die in alle gemeentes hetzelfde zijn. Weggebruikers dienen elkaar de ruimte te geven. Een goede infrastructuur, waarin zowel ruimte is voor elektrische -, gewone – en bakfietsen, zorgt voor duidelijkheid en veiligheid op de weg.

Geef een reactie